Så vill vi att du lyssnar på sitar

Image

Att all indisk klassisk musik utgår från sången är bla bla bla allom bekant. Musiken står i ragans tjänst, ragan i bhavans, och ragan har sitt ursprung, sin hela tillvaro, sitt acme och apex, sin Castor och Pollux osv i vad en mänsklig röst kan sjunga. Och hur.

Ett instrument som sitaren med sin korta ton och begränsade meend må vara aldrig så poulärt – men hittills har du tänkt på det som en samling avsteg från idealet: en inte alltid hundraprocentigt önskvärd samling avsteg från ett ideal som dessutom bara är ett skivbyte bort. Sitariyan är då i ditt huvud antingen en misslyckad sångare som får låta sig nöja med att härma, eller dummerjöns som må vara aldrig så världsberömd och välrenommerad men på något plan inte begriper vad han håller på med, hur du nu fått det att gå ihop i ditt eget huvud. Eller, för all del, om du är Deepak Raja, en radikal ikonoklast som i sammansvärjning med andra instrumentalister jobbar aktivt för att frigöra musiken från traditionella referensramar.

Sluta med det. Och ge sitariyan lite mer kredit. Den riktigt stora meenden kan han inte ta, och när han tar de mindre klingar hans melodi snabbt av, och fast han böjer en ton så utdöende att du måste spetsa öronen räcker den inte ens i närheten av så länge som sångarens – en samling avsteg från idealet som han är mycket väl införstådd med, och räknar med att du också förstår dig på. När han knäpper på chikarin är det inte utan insikt i att sångare inte har chikari – och även här räknar han med din normalbegåvning. Du och han kan faktiskt, och bör, enas om att det han spelar inte är otillräcklig approximation utan abstraktion. Han räknar med att det är därför du är där och lyssnar.

En abstraktare bild av ragan och därför på sitt vis mer sofistikerad. Abstraktion är sofistikerad! Inget för barbarer som måste skrivas på näsan med breda penseldrag, utan förbehållet den förfinade rasikan. En rasika som kan vara du. Och klätt i sådana ord måste det väl ändå locka?

När han tittar på sin greppbräda och spelar något som inte ligger bra i munnen på en sångare, som kanske inte ens går att sjunga, är det inte för att agitera mot sång och raga. Visst vet han att hans linje spänner mot takt och ton – men det är inte för att slå sönder underliggande kultur, utan för att fira att både du och han har och delar denna underliggande kultur. Utan den hade inte linjen spänt. Utan den hade han spelat något annat.

Det är ett extra lager av abstraktion mellan melodi och bhava, men det är för en sofistikerad lyssnare. Vägen till människans hjärta går genom hjärnan, och det du och han delar är en kultur som inte ryggar tillbaka därinför – vad är väl då detta extra lager? Det är ju vägen som är mödan värd.

Nu invänder vän av ordning, eller kanske den kroniskt ostädade JV, att i så fall kan man lika gärna lyssna på exempvis santoor, eller ”Raga on Key Board”* – instrument där avstegen är fler och större, för vad är väl några extra lager för den mänskliga hjärnan som är en så fantastisk skapelse. Att vi föreslår en ”slippery slope”. Men det självklara motargumentet är att en sådan ”slippery slope” också leder till att man lika gärna kan lyssna på en dålig skiva och tänka på en bra, eller för den delen inte lyssna på någon musik alls: för det räcker att man har den i huvudet. JV argumenterar alltså redan in absurdum och inte grundat i intressanta realiteter, och för sådana sofismer betackar vi oss förstås.

Däremot är det riktigt att ett sofistikerat lyssnande på indisk klassisk musik även öppnar för sarod, hur trist den än kan låta. Santoor och harmonium tror vi däremot-däremot inte är tillgängliga som seriös musik för någon normalbegåvad lyssnare; den sortens extrema abstraktion kräver ett genius som aldrig blir Panchamkauns förunnat.

Image

Album: Praatah. Sitar: Budhaditya Mukherjee. Tabla: Anindo Chatterjee. Label: Navras Records NRCD 9021. Innehåll: Miyan ki Todi (alap-jor-jhalla & drut teental), Basant Mukhari (vilambit & drut teental)

■ ■ ■ ■

Skivan som föranlett det här heter Praatah och sitariyan Budhaditya Mukherjee. Vi tycker den kombon kan vara värd fyra stjärnor. Men detta med viktiga förbehåll.

På en skala från ett till fem, där sitarsinspelning vägs mot sitarinspelning, borde tre stjärnor vara den genomsnittliga sitarskivan. I praktiken är den genomsnittliga sitarskivan en tvåa, men det kan inte fås att framgå i betygspraxis. Med fyra stjärnor ser därför Praatah bättre ut än en halvtaskig skiva i Vilayat Khans ”Immortality Project” med tre stjärnor, och den skillnaden, om den ens finns, är betydligt mindre än en stjärna. Den gången ville vi väl poängtera hur högt Vilayat kunde flyga. För skivor som hans Shree och Bhairavi finns det inte stjärnor på himmelen så det räcker, så när vi bara kunde ge dem fem gav vi därför tre stjärnor åt det som bara med hans mått mätt är mediokert. Hela Etawah-gharanat är svårt att recensera och sätta betyg på idag – en Aftab-ye-Sitar har lämnat fältet bränt. Stora artister som vi skulle se live med glasartad blick, och minnas så länge vi lever, kan vi höra på skiva och få dåligt samvete för att vi inte lyssnar på ustad Vilayat Khan istället.

Nära och kära vet att sådant tar emot: attityder som riskerar att hämma själva musiklivet. Vi ser ingen utväg ur detta hörn vi målat in oss i, annat än långa utläggningar varje gång, och därför recenserar vi hellre annat.

VK

PS: I ärlighetens namn kan man ha mycket tråkigare än att skåda vår egen navel.

*) En äkta LP. JV har den.

Desh på sitar – ett argument för virtuositet, och Etawah

Nu är sommaren här, och det är dags att ge sig ut på landet. Och på landet är det bara en melodi som gäller, och det är Desh, vars själva namn betyder just landet. I all sin enkelhet går den SRMPNS uppåt på skalan och SnDPMGRS nedåt – skjuter i höjden med höga hopp över G och D, och med hög nishad, och singlar neråt över varje ton med särskild tonvikt på fallet från R till n, den låga nishad, till och med extra låg i ortodox Desh. Denna bedårande lilla melodi (en så kallad kshudra raga, ”liten raga”) har mest använts i lättare genrer, för att runda av konserter, men sattes på klassicismens karta 2008 när Pushparaj Koshti tog sig an den i dhrupad, norra Indiens tyngsta genre.

Sedan dess har vi lyssnat mer på Desh. I khyal blir den knappast bättre än Jal Balaporias tappning, även om Ganpati Bhat har en bättre cheez – men vi hade ju hela fyra sitar-CD med fullskalig Desh: varför inte jämföra dem?

När man lyssnar på fyra sitarskivor i rad, fyra olika sitarspelare, hör man helt andra saker än när man spelar dem en och en. Prova det någon gång – fyra skivor i samma raga, en raga ni kan på era fem fingrar.

* * *

AlbumThe SitarSitar: Vilayat Khan. Tabla: Sabir Khan. Nataraj Music CD NM 007

■ ■ ■ ■ ■

Vi börjar där sitar både börjar och slutar: Vilayat Khan. Diverse inspelningar av Desh har cirkulerat på internet, men det är nog inte alla som vet att en till och med kom ut på LP i Tyskland på 80-talet, återutgavs på CD på 90-talet, och sedan snart försvann när Nataraj Music gick i konkurs. Det är den vi lyssnat på: The Sitar, med Sabir Khan (kalif av Farrukhabad) på tabla. En suverän inspelning, där varenda fras, varenda ton – när man ens kan tala om separata toner – bubblar av liv; varenda ton från strängarna sjunger Desh, så in i minsta detalj perfekt. Ett intryck som slår emot en från första sekund, och kommer att prägla hela genomlyssningen, inte bara av Vilayats egen skiva utan av alla de vi spelar igenom.

Vilayat Khan var med all rätt stolt över den spelstil han själv skapade, hans så kallade gayaki ang, den ”vokala stilen”. Vilayats vänsterhand böjde tonerna nästan lika lekande lätt, lika otvunget som någonsin sångrösten. Som Deepak Raja skriver (inte bara författare utan elev till Vilayats elev Arvind Parikh):

The classification distinguishes his music from the tantkar anga (the idiom of the plucked instruments) which was performed on the sitar until the era of his father, Ustad Enayet Khan …

Vilayat Khan’s melodic sculpture swung sharply towards khayal style phrasing involving melodic continuity over two or more intervallic transitions. This was a major change from the staccato intonation and single-transition phrasing patterns of the traditional sitar idiom.*

Anhängare av konkurrerande stilar invänder gärna att varje indisk instrumentalist strävar efter att emulera det sjungna. Reginald & Jamila Massey i The Music of India (Kahn & Averill 1993) hittar ett korn:

The Indian musician-composer, for that is what every Indian musician really is, seeks unity and eschews diversity, which may be distracting. His aim is to reveal the purity of each note and to bring out the full flavour of the bhava, mood, or rasa, emotional state, he is trying to create. To this end he does not consciously use harmony. For him, two or more notes played together serve only to obscure the purity of each single note; instead he plays gamaks, grace notes, which are very close to the main note on either side. He never plays a bare, unadorned note but embellishes it with a slide in either direction. This is contrary to Western practice where portamento is avoided – curiously enough for the same reason, that is, purity.

”He never plays a bare, unadorned note” … Vilayat Khan lever upp till det idealet. Frågan är hur bra övriga lyckas.

* * *

AlbumRaga DeshSitar: Debu Chaudhuri.
Tabla
: Shafaat Ahmed Khan. India Archive Music IAM CD 1002

■ ■ (■)

Plats i CD-spelaren för Debu Chaudhuri, åtminstone på papperet elev till Mushtaq Ali Khan, som företräder ett helt annat sätt att spela sitar. Mushtaq Alis pappa Ashiq Ali gick i lära hos Barkatullah Khan, elev till Amrit Sen – Sen som i Seniya, ättling i rakt nedstigande led till 1500-talets fixstjärna Miyan Tansen. Som Deepak Raja skrev spelade man fram till helt nyligen i tanktar anga: Barkatullah Khan spelade in en cylinder strax efter år 1900 där han knappt böjer en enda ton.

Och det gör inte Debu Chaudhuri här heller, i varje fall inte om man jämför med Vilayat Khan. Spelad för sig kan det här (Raga Desh, India Archive Music IAM CD 1002) låta som en helt normal och riktigt bra sitarskiva. Men direkt efter Vilayat Khan hör man den inte så.

Långa, raka toner får ligga blickstilla tills de klingat ut. Och när strängen böjs känner man i hela öronen hur tungt och trögt det är. Chaudhuri får ta i ordentligt; när Vilayat Khan slagit an en ton kan han böja den till vilken fras som helst, spela hela melodier utan att alls röra handen i sidled, men Debu Chaudhuri böjer mest från en ton till en annan – närliggande.

I en annan raga kan detta likaväl fungera. Hans Raga Lalit på samma bolag (IAM CD 1020) är riktigt mäktig. Men Desh kommer till dagens lyssnare från de romantiska lättgenrerna, som är ännu mer snabbrörliga, blommiga och ornamenterade än något traditionellt sitaridiom. Desh på sitar behöver Vilayat Khans virtuositet.

Och varför kommer Desh från de romantiska lättgenrerna? Troligen för att det anses svårt att ta fram tillräckligt med material ur den för en fullskalig klassisk behandling. Debu Chaudhuri har rejäla problem: tihaierna är legio, trumsolona står bara tätare och tätare ju längre skivan går, och många gånger får man finna sig i att en eller möjligtvis två noter nöts om och om igen in absurdum. Detta sträcks ut över anmärkningsvärda 75 minuter – en halvtimme längre än Vilayat Khan, men det är inte ens hälften så mycket musik.

* * *

AlbumPandit Nikhil BanerjeeSitar: Nikhil Banerjee.
Tabla: Anindo Chatterjee. Amigo AMCD 905

■ ■ ■ ■ ■

Nej, saknar man Vilayats extrema handlag behöver man rejält med annat för att väga upp. Då sätter vi vårt hopp till Nikhil Banerjee, som ju spelar Maihar-stilen, den största konkurrenten till Vilayat Khans Etawah. Banerjee var, precis som Ravi Shankar (som vi inte kunde hitta någon Desh av substans med) elev till sarodspelaren Allauddin Khan, men drillades till skillnad från Shankar ”in the sitar style of Nawab Kutubudaulla Bahadur of Lucknow”, vem det nu var – Allauddin var även han elev till en av Tansens ättlingar, precis som Debu Chaudhuris stilistiske förfader Barkatullah.

Dock var Banerjee, precis som Ravi Shankar, en långt större musiker än Chaudhuri. Det han må ha förlorat på gungorna kunde han ta igen på rejäl alap i beenbaj: med bassträngar på sitaren (som Vilayat Khan saknar) kunde han spela som på en enorm Rudra-veena och ryta fram de mest intrikata melodier i mycket sakta mak. I denna låga oktav var tonen så böjlig att man lika gärna kunde kalla den flytande.

Men tji får vi, på denna CD (Pandit Nikhil Banerjee, svenska Amigo AMCD 905). Banerjees alap är över på en kvart; jor på fyra minuter. Nio minuter senare är även vilambit slut. Återstående 26 minuter tillbringas i halsbrytande tempo. Och varenda en av de minuterna späckas med fraser av ett slag som Debu Chaudhuri bara spelar en handfull av på hela sin CD.

Just det: som Debu Chaudhuri spelar. För Banerjee spelar inte som Vilayat Khan. I fråga om böj och ornament är han inte ens i närheten. Där Vilayat i sin gayaki-iver kan låta lite otydlig, är Nikhil Banerjee distinkt, vilket vi tror svarar för en stor del av hans popularitet hos västerländska lyssnare som inte vet hur ragorna går (det vill säga inget får lämnas åt fantasin) – och där Vilayat är flytande och vokal, är Banerjee omisskänligt instrumental. Skillnaden är som natt och dag. Ragan frammanar han med pointillism. Men den firar triumfer.

För det här är tantkari när det är som bäst – som allra bäst. Det han förlorar på gungorna tar han igen på samma gungor! Man tror inte det är sant när han blåser på med en fras till, och en fras till, och en fras till i samma överljudsfart. Han är som en trollkarl som bara står och rycker, så fort han kan, kanin efter kanin ur hatten och kastar dem all världens väg – i 26 minuter som tar andan ur en. Ragadarin är inte bara oklanderlig, den är direkt övermänsklig. Skivan är riktigt, riktigt bra, och har du ingen aning om vad det här ”Desh” är för någonting är den säkert bättre än Vilayat Khans. Att den är inspelad i Konserthuset i Stockholm gör ju inte saken sämre.

* * *

kushal-das-deshAlbumRaga Desh / Mishra PahadiSitar: Kushal Das.
Tabla: Abhijit Banerjee. Peshkar CD PCD9906

■ ■ ■

Den fjärde och sista Desh vi hittat hör till en yngre generation. Kushal Das är den kanske främsta av dagens postmoderna sitarspelare, och har studerat för till exempel Sanjoy Bandopadhyay, som själv blandat talim från alla håll och kanter som finns att tillgå i Bengalen.

Kushal Das stora idol är dock Nikhil Banerjee, och om den här skivan är inte mycket annat att säga än att den låter som en något mindre briljant version av honom. Spelet är långt smidigare än Debu Chaudhuris, men ändå: i 20 minuter alap och 17 minuter jor hör man att den här stilen inte riktigt förmår blåsa liv i Desh i samma utsträckning som Vilayat Khan. Kanske hade Banerjee själv förmått det, kanske inte, kanske var det därför han avstod – men hur som helst hör man det bara vid en direkt jämförelse. På sina egna meriter är det en bra skiva, även om Das är den enda av våra sitariyor som faktiskt haltar lite i ragadari (som S, RGGS, RGGS, RGGS, 02:25 in i vilambit), och även om det hela slutar i ett helt odramatiskt trainwreck.

På sina egna meriter en bra skiva, men bredvid Vilayat Khan står den sig slätt. Bara under Vilayats vänsterhand hör vi ragan som den ska låta, som den sjungs och definieras. Att det är den riktiga Desh är inget löst tyckande, utan på det skriver Kushal Das utan vidare under; så gjorde även på sin tid Nikhil Banerjee; troligen även Debu Chaudhuri. Nikhil Banerjees skiva må visa att det finns vägar runt detta enorma tekniska hinder – men också att de är minst lika svårframkomliga: vi tror inte någon sitariya kommer att göra om bedriften inom överskådlig framtid.

* * *

DESH FÖR PENGARNA. Här ser vi hur långt Debu Chaudhuri spelar. Vilayat Khans CD är kortast, men ändå bäst. Slöläsaren kan tro att det ligger något i att Desh är en ”liten raga”. Men nej: på sina 45 minuter packar Vilayat mer än dubbelt så mycket musikaliskt innehåll som Chaudhuri på sina 75. En ”liten raga” är en svår raga, stor bara för de bästa.

Inte vill man ge sig in i de ”sitar wars” som alltid rasar kring Etawah-stilens eventuella överlägsenhet. Men att lyssna på fyra inspelningar i följd av en välbekant raga öppnade öronen på oss, ordentligt.

a-tribute-to-my-father-my-guruVi ville gärna se om fler från samma skola kunde upprepa bedriften. Det enda vi hittade som både passade och var intressant var en inspelning med Budhaditya Mukherjee (spelar han Etawah? Se gharanaträd och diskussion här), som spelade Desh på surbahar 1997 på A Tribute to My Father, My Guru (EMI RPG CDNF 1 50154-5, 2 CD), tio år före Pushparaj Koshti. Det är en fristående alap på en kvart – men mycket riktigt: det är en kvart av ljuvaste Desh. Precis som Vilayat Khan har Mukherjee gjort sig känd som supervirtuos, och även han kan spela en Desh från vidderna – hans ton är så följsam att man glömmer strängarna; han hade lika gärna kunnat rita upp melodin fritt i luften.

Nu kan man tro att vi istället för att kora Vilayat Khan som vinnare ska kora hela hans gharana. Men det finns bara en vinnare här, och det är Desh. Vilayat är inte bäst för att han uppfyller några godtyckligt uppsatta kriterier utan för att han spelar bäst Desh: mest Desh. Sommaren är här, syrenen utslagen: vänta inte, utan ge er ut på landet och sup in och sjung denna vackra, vackra raga.

VK, RK, JV

*) Ustad Vilayat Khan: The Orthodox Revolutionary, till exempel på medieval.org.