Henning Mankell vs Brinda Manickavasagam

2004 skrev lingvisten Geoffrey Pullum på Language Log om svenske deckarförfattaren Henning Mankell.

Så här:

Hankall Manning
Hankall Menning
Hankell Manning
Hankell Menning
Hanking Mannall
Hanking Mannell
Hanking Mennall
Hanking Mennell
Hanning Mankall
Mankell Henning
Manking Hannall
Manking Hannell
Manking Hennall
Manking Hennell
Manning Hankall
Manning Hankell
Hanning Mankell
Hanning Menkall
Hanning Menkell
Henkall Manning
Henkall Menning
Henkell Manning
Henkell Menning
Henking Mannall
Henking Mannell
Manning Henkall
Manning Henkell
Menkall Hanning
Menkall Henning
Menkell Hanning
Menkell Henning
Menking Hannall
Henking Mennall
Henking Mennell
Henning Mankall
Henning Mankell
Henning Menkall
Henning Menkell
Mankall Hanning
Mankall Henning
Mankell Hanning
Menking Hannell
Menking Hennall
Menking Hennell
Menning Hankall
Menning Hankell
Menning Henkall
Menning Henkell

”The name of one of the best current mystery writers in the world is definitely on this list”.

Själva har vi aldrig läst en bok av Henning Mankell, eftersom det inte går. Men vi har sett ett par konserter med karnatiska stjärnskottet Brinda Manickavasagam. Som också kan stavas på ett antal olika sätt:

Brinda Manickavasagam
Brinda Manickvasagam
Brinda Manikvasagam
Brinda Manikavasagam
Brinda Manickavasagan
Brinda Manickvasagan
Brinda Manikvasagan
Brinda Mainikavasagan
Brinda Manickavasakam
Brinda Manickvasakam
Brinda Manikvasakam
Brinda Mainikavasakan
Brinda Manickavasakan
Brinda Manickvasakan
Brinda Manikvasakan
Brinda Mainikavasakan
Brindha Manickavasagam
Brindha Manickvasagam
Brindha Manikvasagam
Brindha Manikavasagam
Brindha Manickavasagan
Brindha Manickvasagan
Brindha Manikvasagan
Brindha Mainikavasagan
Brindha Manickavasakam
Brindha Manickvasakam
Brindha Manikvasakam
Brindha Mainikavasakan
Brindha Manickavasakan
Brindha Manickvasakan
Brindha Manikvasakan
Brindha Mainikavasakan

Alla de här permutationerna har nog kanske inte använts. Men vi har personligen sett alla de här in the wild:

Manickavasagam
Manikavasagam
Manickavasagan
Manikavasagan
Manickavasakam
Manickvasakam
Manikavasakan
Manickavasakan
Manikavasakan

Alla fyra efterleden i efternamnet är representerade: ”-vasagam”, ”-vasagan”, ”-vasakam” och ”-vasakan”.  Det är bara tre av förleden som är representerade – ”Manicka-”, ”Manick-” och ”Manika-”; vi har inte sett ”Manik-” – men om ”Manicka-” och ”Manika-” båda används på riktigt borde ju ”Manik-” gå lika bra som ”Manick-”.

Vad gäller förnamnet har vi verkligen sett både ”Brinda” och ”Brindha”.

Brinda Manickavasagam är den vanligaste stavningen. Pullum listar 48 varianter på ”Henning Mankell” – men till skillnad från Mankell kan Brinda Manickavasagam på riktigt stavas på 32 olika sätt.

Den här videon med Brinda Manickavasgam har i skrivande stund bara 67 visningar. Och vi som kunde svurit på att vi sett den mer än 67 gånger.

JV