Hur stor är musiksäsongen i Chennai?

Nallis ”Reckoner for Chennai Music Season 2014–2015”.
Nallis ”Reckoner for Chennai Music Season 2014–2015”.

Att ”det är konserter hela tiden överallt runt om i stan” blir så abstrakt. Nallis ”Reckoner for Chennai Music Season 2014–2015” säger det bättre:

Number of programs: 3210.

På ren svenska över 3 000 konserter. Detta i 45 olika lokaler, organiserat av 61 sabhor.

Efter det rent kronologiska programmet listas scheman för enskilda artister, 448 stycken, men det är ”only a quick selection” och det finns förstås fler. Dessutom ska ju alla ackompanjeras av två till fem personer, och en försvarlig andel är också duetter. Så hur många musiker som är inblandade är svårare att uppskatta. (Om de vore fler än lyssnarna vore det inte förvånande.)

Det hela är hur som helst ”not exhaustive” och ”based on available information”.

Inte olikt ett mallat modernt kutcheri följer säsongen en klockad kurva, utan skarpt definierad början och slut. Nallis Reckoner sträcker sig från 18 november (fyra konserter, först ut vainikan Ramana Balachandran) till 27 januari (två konserter – sist ut Malladi Brothers). Idag, 24 december, listas 124 konserter.

Det enda som fattas är bättre uppkoppling. Vadaifone fungerar dock som socialt smörjmedel, är alltid även fiendens fiende.

JV, Pitchu Pillai Street, Mylapore